Competitiestart thuis

Na een (laten we zeggen) matige start van de heren van ARBO Rotterdam Handbal in en tegen Aalsmeer willen de mannen van Arjan dit zaterdag thuis rechtzetten.

Het team, met gelegenheid begeleider Mladen (Elke is afwezig), treedt aan tegen H.V.V. ’70 uit Leidschendam. Deze mannen wisten afgelopen week overtuigend te winnen van Berdos.

Het zal dus een fikse krachtmeting worden met, laten we het hopen, twee punten voor ARBO Rotterdam Handbal bij het laatste fluitsignaal.

Omdat het de eerste thuiswedstrijd is zal de entree GRATIS zijn, dus dit mag geen reden zijn om morgen niet langs te komen. 

ARBO Rotterdam Handbal – HVV’70 aanvang: 20:30 uur

In het voorprogramma zullen de boys van Lazar Popov aantreden tegen EHC. Voor ons de eerste wedstrijd terwijl EHC al een oorwassing achter de rug heeft (17-50 verlies van Aalsmeer). We moeten het dus niet licht opvatten want de mannen van EHC zullen erop gebrand zijn iets recht te zetten.

ARBO Rotterdam Handbal HA – EHC aanvang: 19:30 uur

Tot slot zeg ik nog: TOT MORGEN

Namens het bestuur,

Eric Dingemanse

Aanvullende richtlijnen en interpretaties van de IHF-spelregels.

Aanvullende richtlijnen en interpretaties van de IHF-spelregels
Vertaling van de officiële publicatie van de IHF door de spelregelcommissie NHV, Uitgave: 1 juli 2018.

De spelregel- en scheidsrechtercommissie van de IHF heeft in samenwerking met de IHFspelregelspecialisten verschillende onderwerpen besproken in verband met interpretaties van spelregels. Uiteindelijk is overeengekomen om een nieuwe versie van de richtlijnen en interpretaties te publiceren met de bedoeling om de beslissingen in bepaalde situaties verder te verduidelijken. Er zijn enkele nieuwe, maar ook enkele geupdate richtlijnen van de uitgave van 1 juli 2016. Deze nieuwe versie van de richtlijnen en interpretaties is geldig vanaf 1 juli 2018.

Laatste 30 seconden regel
Spelregels 8:10c en 8:10d zijn in 2016 gewijzigd om te voorkomen dat onsportief gedrag in de laatste seconden van de wedstrijd ervoor zorgt dat het team van de overtredende speler de wedstrijd wint. Tegelijkertijd vergroten deze spelregels de kans van het op achterstand staande team om een of meer doelpunten te scoren. Tevens blijven de toeschouwers tot de laatste seconde geboeid. Conform spelregel 8:10c, wordt het team van een speler of teamofficial die de uitvoering van een formele worp na een spelonderbreking in de laatste 30 seconden van de wedstrijd voorkomt of vertraagt, gestraft met een 7-meterworp. Onder spelregel 8:10d wordt in de laatste 30 seconden een 7-meterworp toegekend tegen het team waarvan een speler of official een diskwalificatie ontvangt voor een actie waarbij “de bal in het spel” is. Spelregel 8:10d zorgde niet voor grote interpretatieproblemen.

Spelregel 8:10c is alleen van toepassing wanneer “de bal niet in het spel” is en een verdediger de uitvoering van een worp voorkomt of vertraagd. Deze spelregel heeft geleid tot onjuiste interpretaties door scheidsrechters, spelers en andere handbalbelanghebbenden. Tevens kon onsportief gedrag niet worden bestraft door de huidige formulering van deze spelregel. Met het gevolg dat het team van de overtredende speler de wedstrijd won en dit bezorgt de handbalsport een slecht imago.

Om deze reden besloot de IHF om de interpretatie van spelregel 8:10c enigszins aan te passen. De aanpassing houdt in dat de bestaande richtlijn “niet in acht nemen van de voorgeschreven afstand (spelregel 8:10c)” wordt aangescherpt. Daarnaast is een extra interpretatie opgesteld wanneer een 7-meterworp en diskwalificatie gegeven moet worden bij een actieve onreglementaire actie van een verdediger tijdens de uitvoering van de worp. De nieuwe richtlijn luidt als volgt:

Aanpassing van de bestaande richtlijn
Niet in acht nemen van de voorgeschreven afstand (spelregel 8:10c)

Het “Niet in acht nemen van de voorgeschreven afstand” leidt tot diskwalificatie en 7-meterworp als een formele worp tijdens de laatste 30 seconden van de wedstrijd niet kan worden uitgevoerd. De spelregel is van toepassing als de overtreding is gemaakt tijdens de laatste 30 seconden van de wedstrijd of op hetzelfde moment als het eindsignaal (zie spelregel 2:4, eerste alinea). In dit geval zullen de scheidsrechters beslissen op basis van hun waarnemingen van feiten (spelregel 17:11). Als de wedstrijd gedurende de laatste 30 seconden wordt onderbroken vanwege een spelregelovertreding die niet direct verband houdt met het voorbereiden of het uitvoeren van een formele worp (bijvoorbeeld foutief uitgevoerde spelerswissel, onsportief gedrag in de wisselzone), moet spelregel 8:10c eveneens worden toegepast. Als de formele worp wordt uitgevoerd, maar geblokt wordt door een speler die te dichtbij staat en het resultaat van de worp actief wordt verstoord of als de werper tijdens de uitvoering onreglementair wordt gehinderd, moet spelregel 8:10c ook worden toegepast. Als een speler minder dan drie meter van de werper verwijderd is, maar de uitvoering niet actief verstoort, zal er geen straf gegeven moeten worden. Als de speler die te dichtbij staat deze positie gebruikt om de worp te blokkeren of de pass van de werper te onderscheppen, is spelregel 8:10c wel van toepassing.

Aanpassing van de bestaande richtlijn
Assisteren van geblesseerde spelers (spelregel 4:11)

In gevallen waarbij meerdere spelers van hetzelfde team geblesseerd zijn geraakt (bijv. door een botsing), kunnen de scheidsrechters of de waarnemer toestemming geven aan in aan-merking komende personen om het speeloppervlak te betreden om die spelers bij te staan, met een maximum van twee personen per geblesseerde speler. Bovendien houden de scheidsrechters en de waarnemer toezicht op medici die het speeloppervlak kunnen betreden.

Nieuwe richtlijn
Passief tellen van het aantal passen (Spelregel 7:11 Verduidelijking 4 Bijlage 3, voorbeelden 13/14)

Als een schot op doel wordt geblokkeerd en de bal komt terug bij de werper of een teamge-noot wordt dit geteld als een pass.

Nieuwe richtlijn
Diskwalificatie van de keeper volgens spelregel 8:5 Commentaar

Dit is van toepassing wanneer de doelverdediger uit het doelgebied komt of zich op een vergelijkbare positie buiten het doelgebied bevindt en een frontale botsing met een tegenstander veroorzaakt. Het is niet van toepassing wanneer de doelverdediger in dezelfde richting loopt als een tegenstander, bijvoorbeeld nadat hij het speeloppervlak opnieuw betreedt vanuit de wisselzone.

Nieuwe richtlijn
7-meter beslissing met leeg doel (spelregel 14:1 en Toelichting 6c)

De definitie van een vrije doelkans in situaties zoals beschreven in Toelichting 6c, wanneer er een duidelijke en onbelemmerde mogelijkheid is om de bal in het lege doel te gooien, vereist dat de speler balbezit heeft en duidelijk probeert direct op het lege doel te schieten.

Deze definitie van een vrije doelkans is van toepassing ongeacht het type overtreding, of de bal wel of niet in het spel is en bij elke formele worp die wordt uitgevoerd vanuit een correcte positie van de werper en zijn teamgenoten.

Nieuwe richtlijn
Speler die met verkeerde kleur of nummer het speelveld betreedt (spelregels 4:7 en 4:8)

Een overtreding met betrekking tot de spelregels 4:7 en 4:8 zal niet leiden tot wisseling van balbezit. Het zal alleen leiden tot de onderbreking van de wedstrijd om de speler ertoe te bewegen de fout te herstellen. De wedstrijd wordt hervat met een worp voor het team dat in balbezit was.

Nieuwe richtlijn (n.v.t. in onze competities)
Gebruik van videobewijs

Wanneer een beslissing vereist is betreffende het al dan niet toekennen van een doelpunt na het gebruik van de video technologie, zal er een verlengde termijn zijn voor het afkeuren van een doelpunt. Volgens spelregel 9:2 is het afkeuren van een doelpunt slechts mogelijk tot de beginworp is uitgevoerd. Bij een beslissing na het gebruik van de video technologie, kan een doelpunt worden afgekeurd tot de volgende wisseling van balbezit.

Indien er vragen zijn, stuur deze per mail naar scheidsrechter@handbal.nl.

Procedure Digitaal Wedstrijd Formulier aangescherpt.

Procedure DWF aangescherpt
We werken alleen nog maar met het Digitaal Wedstrijd Formulier. Vanaf dit jaar wordt de procedure aangescherpt. Scheidsrechters (alle niveaus) dienen vóór de wedstrijd beide teamopgaven goed te keuren, zodat deze voor beide teams tijdens de wedstrijd inzichtelijk zijn. Na afloop van de wedstrijd dient de scheidsrechter de wedstrijd direct in de app te verwerken. Dit mag dus niet meer ’s avonds thuis of door iemand van de thuisclub gebeuren. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat teamopgaven vaak niet kloppen, hetgeen het afgelopen seizoen kampioenschappen heeft gekost en heeft geleid tot veel tuchtrechtzaken. Geen smartphone is geen optie. Zorg dat je als scheidsrechter altijd je relatiecode bij de hand hebt, dan kan je op iedere willekeurige smartphone inloggen. Wij gaan dit strak hanteren. Zorg er tevens voor dat je 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd beschikt over de teamopgaven voor controle. Het te laat doorsturen drukt met name op de zaaltijden (lees laatste wedstrijd van de dag).

Bron: NHV nieuwsbrief 8 aug 2018

BAIJENS STOPT PER DIRECT BIJ ARBO ROTTERDAM HANDBAL (HARO)

Trainer/coach Danny Baijens heeft het bestuur van de handballers van ARBO Rotterdam te kennen gegeven per direct zijn werkzaamheden te staken. Ondanks eerder uitgesproken commitment naar elkaar heb ik nu niet het gevoel dat de benodigde chemie aanwezig is. Misschien dat met een nieuw gezicht er een kentering kan komen in de tegenvallende resultaten. Dat is in deze fase van de competitie wel hard nodig. Ik wens ARBO Rotterdam alle succes.
Het vertrek van Baijens wordt door het bestuur ten zeerste betreurd, maar zeer zeker ook gerespecteerd. Danny heeft altijd zijn hele ziel en zaligheid in het team gestoken. Het is daarom heel erg jammer dat hij daar nu niet voor beloond wordt͟, aldus voorzitter Henk van Vliet.

Na even wikken en wegen heeft Arjan Koster, die toch al voor de komende drie jaar een contract had getekend, de handschoen opgepakt en besloten het restant van de nacompetitie de taken van Baijens over te nemen.
Ondanks dat handhaving in de eredivisie de doelstelling was aan het begin van het seizoen, zal dit nu niet primaire doelstelling zijn voor het restant van de nacompetitie. De onverwacht grote thuisnederlaag tegen Olympia ’89 is hier mede debet aan. Ondanks dat realisme wil Arjan Koster het van de positieve kant bekijken. We hebben nog 3 wedstrijden en eventueel nog 2 wedstrijden tegen de winnaar van de andere nacompetitiepoule om te laten zien dat we in de eredivisie thuis horen.
Olympia is, nadat ze ook hun tweede wedstrijd (32-27 van WHC, red.) gewonnen hebben, nu de favoriet in onze poule. Maar ik ga maandag meteen alle selectiespelers van ARBO bij elkaar halen om ze te laten weten wat ik van hen wil en verwacht. En mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden, dan weet iedereen alvast voor het komende seizoen welke koers we gaan volgen͟. ARBO Rotterdam heeft nog steeds de ambitie om een stabiele eredivisionist te worden, ook als er gedegradeerd zou worden. Koster gaat dat traject met ARBO Rotterdam heel bewust aan. Bij een degradatie gaan we er alles aan doen om zo snel en sterk mogelijk terug te keren naar de eredivisie.
Mijn start is nu wat eerder en handhaving zou fantastisch zijn, maar dat verandert mijn plannen niet om met hard trainen en gedisciplineerd spelen, met de spelers die dat willen, de weg omhoog in te slaan͟.

Jac Stammes toernooi 2018

Onze Heren A hebben in het Paasweekend deelgenomen aan het 19e JS toernooi te Aalsmeer.

Via de poulewedstrijden op zaterdag werd de winnaarspoule bereikt, Op zondag was alleen Aalsmeer te sterk in deze poule en werd het dus een finale ARBO  Rotterdam Handbal – Aalsmeer. Om 21:30 uur klonk het beginsignaal, mogelijk te laat voor onze boys want wederom werd niet gewonnen. Jammer vele missers  want de kansen waren er wel degelijk. Maar goed een mooie tweede plaats op dit sterk bezette toernooi.

De dagen in koele cijfers:

 

ARJAN KOSTER NIEUWE TRAINER ARBO ROTTERDAM HANDBAL-SNELWIEK

De volgend seizoen samensmeltende handbalorganisaties van ARBO Rotterdam Handbal en Snelwiek hebben voor een periode van 3 jaar Arjan Koster als nieuwe hoofdtrainer-coach aangesteld. Koster is daarmee de opvolger van Danny Baijens (ARBO) en Remco Peters (Snelwiek). 

De afgelopen 4 jaar heeft Koster de mannen van DIOS onder zijn hoede gehad. De vereniging uit Den Hoorn, dit jaar voor het eerst zonder periodetitel en dus niet meer in de race voor promotie naar de eredivisie, had graag met Koster als trainer voor de herenselectie door gewild, maar Koster zelf koos voor een nieuwe uitdaging. Hij heeft ambities om op het hoogste niveau te acteren als trainer, en wil zich als ‘kind van de vereniging Snelwiek’ (als speler en jeugdtrainer) ervoor inzetten dat ARBO/Snelwiek een vaste en gerenommeerde waarde in de eredivisie wordt.

Koster heeft zich daarom bewust voor 3 jaar gecommitteerd aan ARBO/Snelwiek. ARBO Rotterdam gaat de komende weken de strijd aan met Aristos en de 4 periodekampioenen uit de eerste divisie om haar plek in de eredivisie te continueren. Koster hoopt uiteraard dat ARBO Rotterdam slaagt in die missie, maar ook in het geval dat ARBO daar niet in slaagt, gaat hij de kar trekken. “Technische staf – ik ga het natuurlijk niet alleen doen – en spelers gaan er dan alles aan doen om zo snel mogelijk weer in de eredivisie te spelen. Maar ik ben positief ingesteld en ga er stiekem toch vanuit dat Danny (Baijens, red.) met zijn gedrevenheid er net als vorig jaar in slaagt om het team voor de eredivisie te behouden”. Daarnaast zal Koster vanuit het gezamenlijk technisch beleid moeten zorgen voor een nauwere aansluiting van de twee herenteams en de HJA waar de nodige talentvolle spelers in spelen om technisch toekomstbestendig te zijn.

Beide verenigingen, ARBO Rotterdam en Snelwiek, zijn de afscheid nemende trainers Baijens en Peters enorm dankbaar voor alle energie die zij de afgelopen jaren in hun teams hebben gestopt. “Wij hopen dat beide heren zich in welke hoedanigheid dan ook voor de nieuwe combinatievereniging willen blijven inzetten. Hun ervaring en loyaliteit zijn van grote waarde voor spelers en de vereniging”, aldus ARBO Rotterdam-voorzitter Henk van Vliet. Zijn collega Paul Hoes van Snelwiek vult aan: “Baijens en Peters hebben een enorme bijdrage geleverd aan de status die ARBO en Snelwiek het laatste decennium hebben opgebouwd. Maar niet alleen de clubs hebben hier veel aan te danken, de positie van het handbal in Rotterdam heeft mede door hen een enorme boost gekregen. Enorme dank en eerbied zijn dus zeer op hun plaats voor dit tweetal”.